Lørdag d. 8. maj 2021

Gid det snart var maj!

Skal du med?

Læs her hvis du har spørgsmål vedrørende tilbagebetaling af deltagergebyr.

Kære venner, vi var klar, ruten var klar, skoven er næsten klar, men Corona vil det anderledes. 🙁

Det er svært at opretholde optimismen omkring afholdelse af et meget savnet H12 og vi kommer til at vente lidt endnu!

Udsigterne til, at vi får lov til at mødes en 1500-2000 personer på Skovskolen i starten af maj måned er desværre meget små og med de forventninger der er til et stigende smittetal frem mod midten af april måned, giver det desværre ikke mening at satse på at vi får lov til at gennemføre festen som planlagt.

Derfor må vi med grædende hjerte erklære H12 i 2021 for aflyst.

Vi takker alle for den opbakning vi har fået undervejs og de yderligere tilmeldinger der er kommet siden den 12/12.

Refundering af billetter

Vi vil bede Ultimate om at tilbagebetale startgebyrerne for dem, der har købt startnumre siden 12/12-2020.

Jer, der har fået overført startnumre fra sidste år bedes sende en mail til vores kasserer på adressen kasserer@teamhustler.dk med angivelse af holdnavn, kontaktperson, mailadresse, telefonnummer og ikke mindst kontonummer. Så sørger vi for at returnere pengene for sidste års startnumre.

Vi håber at se jer i Nødebo i 2022 til endnu en havefest!

Mange ærgerlig hilsener fra Team Hustler


H12 Partnere

💚 ⭐️ Uden vores partnere var det ikke muligt ⭐️ 💚